Hoekwant 45, 8081 NB Elburg
e.dekker@agnietenschool.nl
0525-684400

We werken vanuit het kind. Het kind staat bij ons centraal en is uitgangspunt van ons onderwijs. Voordat je tot leren komt, is het van belang om de relatie samen aan te gaan. Eerst dient de relatiegoed te zijn, pas dan kan er geleerd worden. We sluiten aan bij de intrinsieke motivatie. Ieder kindheeft zijn of haar eigen talent en is bij ons vanzelfsprekend welkom. Er is lef voor nodig om te laten zien wie je bent. We bieden instructie op maat en leren van en met elkaar. We zien het als onze kerntaak om kinderen op te voeden tot zelfstandig, sociaal en kritisch denkende mensen.